Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dekra Automotive AB

Uttalande 2020-11-11

Dnr 20-368

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dekra Automotive AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 21 augusti 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Dekra Automotive AB (företaget) trots att hon är införd i spärregistret, NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att fordons- och ägaruppgifter till konsumenter köps av Transportstyrelsen som i sin tur tar bort uppgifter till individer som är införda i NIX-adresserat. Den 14 juli informerade Transportstyrelsen att de inte tagit bort noteringar för reklamspärr under en tid, vilket även berör de adress-filer som företaget köpt av Transportstyrelsen och använt för postala inbjudningar till besiktning. Anmälarens adress förekom på ett adress-uttag som beställdes den 3 augusti 2020 och det fel som förekommit hos Transportstyrelsen var ej åtgärdat vid den tidpunkten. Företaget beklagar att anmälaren mottagit en inbjudan som hon inte velat ha och hon har även registrerats i företagets interna opt-out register.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att anmälaren mottagit adresserad direktmarknadsföring trots att hon är införd i NIX-adresserat. NIX-nämnden har kontrollerat den uppgift om förekommen brist hos Transportstyrelsen i fråga om att rensa adressuppgifter som har reklamspärr från sina tillhandahållna adress-filer, detta ska ha upptäckts den 14 juli 2020 och åtgärdats först den 18 augusti 2020.

Dekra Automotive AB har, genom att kontrollera numren mot NIX-registret, gjort vad som skäligen kan förväntas och bolaget ska därför inte hållas ansvarigt för det fel som skett. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies