Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

AB Svensk Bilprovning, Kista

Uttalande 2020-11-11

Dnr 20-369

Anmälare:

En konsument

Motpart:

AB Svensk Bilprovning, Kista

Frågeställning:

Delning av konsuments personuppgifter till tredje part

NIX-nämndens beslut:

AB Svensk Bilprovning har genom att dela konsuments personuppgifter till tredje part, trots att konsumenten tydligt motsatt sig denna behandling, brutit mot artikel 5.1.a-b GDPR

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hennes personuppgifter delats till tredje man trots att hon tydligt motsatt sig all form av personuppgiftsbehandling.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren har genomfört en bokning av besiktningstid den 10 augusti 2020 på företagets hemsida samt valt att betala tjänsten via Klarna. Anmälaren har vid samma tillfälle accepterat användarvillkoren både från företaget och Klarna. Vid betalning med Klarna skickar Klarna kundens kontaktuppgifter till berörd butik, vilket framgår av Klarnas villkor som kunden har accepterat. Det är frivilligt att betala med Klarna och majoriteten väljer att betala sitt besök på stationen vid besiktningstillfället. Den e-postadress som anmälaren hänvisat till kommer således till företaget från Klarna och härrör från den bokning där kunden godkänt användandet av uppgifterna. Detta gäller även telefonnumret som använts i uppföljande kundundersökning. Anmälaren har därefter genomfört en ny bokning den 31 augusti med samma villkor. Anmälaren har begärt sig glömd hos företaget 2018, vilket bekräftades och genomfördes den 2 september 2018. Utöver uppgifterna från bokningarna och betalningarna via Klarna finns därför ingen annan data om kunden hos företaget. Företaget anser att datahanteringen skett korrekt enligt angivna villkor, vilka kunden accepterat vid varje bokningstillfälle. I tillägg finns det möjlighet för kunder att boka via kundservice per telefon för att undvika lagring av uppgifter eller om de inte vill uppge sina uppgifter enligt ovan förfarande. Det finns heller inga krav på förskottsbetalning via Klarna eller någon annan tjänst.

NIX-nämndens bedömning

Enligt artikel 5.1.a-b GDPR ska behandling av personuppgifter ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Uppgifterna får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på annat sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Av underlaget framgår att den enskilde tydligt motsatt sig i princip alla former av behandling av dennes personuppgifter.

Företaget bekräftar att konsumentens personuppgifter har behandlats i syfte att erbjuda kunden möjligheten att betala via betalningstjänsten Klarna samt genomföra den beställning som lämnats av konsumenten. Denna behandling framgår av de användarvillkor som konsumenten accepterar vid beställningstillfället.

Det framgår dock även av underlaget att det telefonnummer som tillhör konsumenten och vidarebefordrats av Klarna vid betalningstillfället till AB Svensk Bilprovning, även använts för annat ändamål än betalning. Behandlingen har härvid rört sig om en marknadsundersökning från AB Svensk Bilprovning, med hjälp av Kantar Sifo, som skickats med SMS.

NIX-nämnden bedömer att konsumentens begäran ska respekteras med endast undantag för behandlingar som är nödvändiga. Att AB Svensk Bilprovning, med hjälp av Kantar Sifo, genomfört en marknadsundersökning per SMS kan särskilt med anledning av konsumentens invändning inte anses vara en sådan nödvändig behandling. Det har inte visats att konsumenten har blivit informerad om detta eller haft möjlighet att ta ställning till denna behandling.

AB Svensk Bilprovning har med anledning av det anförda brutit mot artikel 5.1.a-b GDPR. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson, Caroline Rudbeck, Niklas Briselius och Magnus Sjögren

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Vägledande uttalanden Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies