Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

VVS Tjänst Norden AB

Uttalande 2020-10-30

Dnr 20-370, 20-371 samt 20-372

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

VVS Tjänst Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

VVS Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa flera konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av VVS Tjänst Norden AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte bedriver någon telefonförsäljning med bindande avtal eller överenskommelser etcetera över telefon. När företaget eller företagets samarbetspartners är kallade på uppdrag i ett område så informeras ej redan inbokade fastighetsägare i aktuellt område om när vi finns på plats, vilken underhållningstjänst som finns tillgänglig och vilka tider som finns bokningsbara. En bokning innebär aldrig en betalningsskyldighet samt är aldrig bindande förrän uppdraget är utfört och kunden godkänt genom signatur. Informationen till fastighetsägare går ut på flera olika sätt. Exempel kan vara infoblad, via samfälligheter/bostadsföreningar/hyresvärdar, teknikerna själva när dem har tid över i ett område, bokningsavdelning etc. På grund av kundens och vår säkerhet bekräftas alltid bokningar med kunden via telefon innan uppdraget schemaläggs.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Vid en avstämning per telefon med VVS Tjänst Norden AB har NIX-nämnden fått det bekräftat att företaget använder sig av ett callcenter för telefonförsäljning samt att det av underlaget framgår att VVS Tjänst Norden AB ringt till tre konsumenter med telefonnummer införda i NIX-telefon.

VVS Tjänst Norden AB har genom att ringa till konsumenter med telefonnummer införda i NIX-telefon brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies