Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Linas Matkasse AB

Uttalande 2020-11-11

Dnr 20-373

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Linas Matkasse AB

Frågeställning:

Avregistrering vid vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Linas Matkasse AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att den avregistreringslänk som inkluderats i sms-reklam inte fungerat tillfredställande

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon flera gånger kontaktat företaget med en invändning mot att få fortsatta SMS i marknadsföringssyfte. Anmälaren har även vid flera tillfällen försökt använda den avregistreringslänk som medföljt i SMS:n utan resultat. Det senaste SMS:t mottogs den 3 september 2020.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälarens reservation blev registrerat den 2020-09-04 i företagets databas. När det gäller avregistrering av SMS lägger företaget alltid till en länk som leder till hemsidan där konsumenten kan reservera sig mot reklam från olika kanaler. Det kan uppkomma fördröjning från registrering tills att det blir uppdaterat i företagets automatiska-marknadsföringsverktyg. Företaget kan även se att anmälaren per telefon reserverat sig på ett annat telefonnummer än det som hon registrerat på sitt kundkonto den 2020-31-05, som av en slump också tillhör en annan kund som blev registrerad den 2020-31-05. Anmälaren har tagit kontakt på nytt den 2020-09-04 med rätt telefonnummer och har då blivit spärrad i företagets system, vilket är det telefonnummer som anmälaren angett i sin anmälan.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Linas Matkasse AB.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att konsumenten har ett registrerat kundkonto hos företaget, vilket får anses omfattas av ett sådant giltigt undantag som uppräknats. Det framgår att konsumenten har vid upprepade tillfällen försökt invända per telefon mot att få fortsatt sms-reklam från företaget. Att konsumenten invänt med ett annat telefonnummer än det som funnits i företagets kunddatabas har dock inneburit att hennes invändning inte registrerats på det telefonnummer hon mottagit SMS-reklam på.

Anmälan lämnas utan åtgärd i denna del.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av underlaget framgår att sådan adress funnits i sms-reklamen men att avregistreringsfunktionen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Av underlaget framgår att anmälaren försökt använda sig av den avregistreringslänk som medföljt i SMS-utskicken vid flera tillfällen. Konsumenten har trots detta inte blivit spärrad från SMS-utskick förrän hon kontaktat företaget per telefon.

NIX-nämnden bedömer att Linas Matkasse AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam med en otillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.