Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat AB

Uttalande 2020-12-03

Dnr 20-390, 20-391, 20-392 samt 20-393

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Viasat AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Viasat AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att i ärende med dnr 20-390 har anmälaren kontaktats på sitt hemtelefonnummer och ej sitt mobilnummer som uppgetts i anmälan. Hemtelefonnumret är ej infört i NIX-spärregister. I ärende med dnr 20-391 till 20-393 är numren aldrig uttagna av företagets adressleverantör och därmed ej levererade till någon av de callcenter som företaget använder sig av. Hur det kommer sig att respektive telefonnummer ringts trots att de är införda i NIX-spärregister har de ej svar på. Alla telefonnummer som leveras till Dependia AB är kontrollerade mot NIX-spärregister. Samtalsloggar har krävts av Dependia AB vars telefonnummer angetts i respektive anmälan men dessa kan inte fås på grund av att Dependia AB inte sparar uppgifter på personer som ej har blivit kunder. Anmälningarnas innehåll kan därför varken bekräftas eller dementeras. Telefonnumren har införts i det interna spärrsystemet. Företaget har tidigare fått anmälningar mot Dependia AB av samma karaktär, att de har ringt utanför de adresslistor som har levererats. Upprepade gånger har krav ställts på att detta ska åtgärdas samt att det ska gå att få fram samtalshistorik i dessa typer av ärenden för att utreda vad som hänt. Då detta ej har åtgärdats så har företaget meddelat Dependia AB att de avser avveckla samarbetet under december.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I ärende med dnr 20-390 har anmälaren kontaktats på sitt hemtelefonnummer, vilket till skillnad mot anmälarens i anmälan angivna mobilnummer, ej är infört i NIX-spärregister. Detta har NIX-nämnden kontrollerat mot NIX-telefon. Ärendet lämnas utan åtgärd.

I ärende med dnr 20-391 till 20-393 framgår det motstridiga uppgifter huruvida anmälarna blivit kontaktade eller ej trots att de är införda i NIX-spärregister. Viasat AB har av vad som framgår av underlaget ej levererat telefonnumren via sin adressleverantör till Dependia AB, som ringer för Viasat AB:s räkning. Viasat AB har, genom att endast leverera telefonnummer kontrollerade mot NIX-registret, gjort vad som skäligen kan förväntas och bolaget ska därför inte hållas ansvarigt för att en samarbetspartner eventuellt agerat utanför sitt uppdrag. NIX-nämnden beklagar att anmälarna blivit kontaktade mot sin vilja men noterar samtidigt att Viasat AB tar respektive anmälan på allvar genom att avsluta sitt samarbete med Dependia AB. Respektive anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies