Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi AB

Uttalande 2020-12-13

Dnr 20-400

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hans dotter blivit uppringd av Enklare Ekonomi AB (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta. Anmälaren har även uppgett att samtalet ringdes till ett barn under 16 år.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att när kundprospekt köps in ställs vissa krav på adresskällan, bland annat att de ska vara över 25 år. Detta för att säkerställa att de inte kontaktar minderåriga, samt att det är ett marknadssegment som de i regel inte konverterar till kunder. Företagets målgrupp är människor mellan 25 - 60 år. Samtliga nummer som konsumenten har uppgett att denne blivit uppringd ifrån ägs av företaget. Av de sex stycken bifogade numren är endast tre stycken aktiva. Dessa används för att ta emot samtal och är således inga nummer som används för påringningar till konsumenter. Från den data företaget har kan de ej se att de skulle ha kontaktat konsument med det angivna telefonnumret. Företagets underleverantör LeadDesk kan inte se att företaget skulle kontaktat konsument i deras back-end loggar. Ett kundprospekt med det angivna telefonnumret har aldrig köpts in, vilket innebär att en arbetstagare manuellt skulle ha behövt ringa konsumenten. Om detta vore fallet skulle detta kunna spåras i ringsystemet. Då numret blev svartlistat 2020-10-07 kan företaget inte kontakta konsument även om de skulle ha köpt in kundprospektet. Ärendet undersöks vidare internt och en dialog förs med LeadDesk.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Motparten har enligt vad den uppger vidtagit vissa utredningsåtgärder som motsäger anmälarens uppgifter. Då ärendet inte med erforderlig säkerhet kan avgöras på befintligt material lämnas anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies