Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Circle K Sverige AB

Uttalande 2021-02-12

Dnr 20-402

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Circle K Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Circle K Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument som inte har samtyckt till detta på förhand

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Circle K Sverige AB i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit e-postreklam från Circle K Sverige AB trots att han ej har lämnat sitt samtyckte till det. Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.