Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hemmasäker i Skåne AB

Uttalande 2021-01-14

Dnr 20-408

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hemmasäker i Skåne AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Marknadsföring per telefon riktad till barn under 16 år

NIX-nämndens beslut:

Hemmasäker i Skåne AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa till en konsument vars telefonnummer är infört i NIX-spärregister

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna blivit uppringd av Hemmasäker i Skåne AB (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta. Anmälaren har även angett att samtalet ringdes till en minderårig.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att innehållet i anmälan inte känns igen. Telefonnumret förekommer inte på de ringlistor som använts vid det aktuella tillfället. En orsak kan vara att någon siffra slagits fel och säljaren hamnat hos en som inte är kund hos företaget. Det är första gången detta har inträffat och företaget vill be om ursäkt och försäkra att detta inte ska upprepas.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är ostridigt att Hemmasäker i Skåne AB ringt till en konsument vars telefonnummer är infört i NIX-spärregister. Företaget har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Direktmarknadsföring riktad till barn

Det är enligt god marknadsföringssed förbjudet att rikta direktreklam mot barn under 16 år. Det gäller all form av direktreklam, exempelvis marknadsföring via telefonsamtal. Kravet att följa nyss nämnda sed framgår av 5 § marknadsföringslagen.

Av underlaget framgår att företaget fortsatt samtalet trots att det varit en minderårig som svarat. Marknadsföringen har därigenom ansetts riktad till person under 16 år och Hemmasäker i Skåne AB har därför överträtt 5 § marknadsföringslagen (kravet på god marknadsföringssed).

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies