Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Fönster AB

Uttalande 2021-01-11

Dnr 20-411 samt 20-412

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Nordiska Fönster AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsumenter som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Nordiska Fönster AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till två konsumenter utan deras samtycke.
Ärendet lämnas utan åtgärd i fråga om krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion enligt 20 § marknadsföringslagen

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att dessa mottagit e-post från Nordiska Fönster AB i marknadsföringssyfte utan att ha samtyckt till det samt att e-post reklamen inte varit försedd med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har ett fel mellan deras e-handelsplattform och nyhetsbrevs-tjänsten. Att avregistreringsfunktionen inte fungerar som den ska har uppmärksammats. Efter vissa tekniska åtgärder har det fungerat för vissa men inte för andra kunder. Felet är idag känt och kommer att åtgärdas snarast möjligt. Grundorsaken är då ett nytt mejlutskick görs skrivs kundregistret över från företagets e-handelsplattform där det saknas information om avregistreringen. Det som ska åtgärdas är att mejltjänsten skickar tillbaka till kundregistret att det ska strykas för utskick. Företaget tar detta på stort allvar och har sedan ett par dagar tillbaka påbörjat en ny struktur för kundregistret för mejlutskick så att kopplingarna ska fungera. Inga nyhetsbrev kommer att skickas ut förrän detta är löst. Gällande att kunden inte har fått svar är mycket märkligt då företaget är känt för sin fina support. Ingen registrerad anmälan finns hos kundtjänst om detta. Önskar kunden kan denne ta kontakt med företaget med en kopia om sitt ärende för vidare undersökning om hur ärendet har hanterats. Företaget ber att få göra ett utskick när felet är åtgärdat och beklaga de tekniska problem som uppkommit samt att i detta mail tillhandahålla en enkel avregistreringsfunktion för att säkerställa att de mottagare som inte vill ta emot utskick ska tas bort från nyhetsbrev-tjänsten.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälarna mottagit e-postreklam genom ett nyhetsbrev från Nordiska Fönster AB utan att dessa på förhand samtyckt till detta. Företagit har underlåtit att yttra sig i denna fråga. NIX-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen att Nordiska Fönster AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till två konsumenter som inte har gett sitt samtycke till detta. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av underlaget framgår att företaget bekräftar att den i e-postutskick tillhandahållna avregistreringsfunktion som anmälarna påtalat, inte fungerat tillfredställande för alla mottagare. Detta har uppgetts av företaget bero på ett tekniskt fel som identifierats och kommer att åtgärdas. NIX-nämnden bedömer att detta är något som företaget varken känt till eller kunde ha känt till förrän någon mottagare underrättat företaget om att så är fallet. Med anledning av detta lämnar NIX-nämnden ärendet utan åtgärd i denna del och påräknar att Nordiska Fönster AB vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att detta sker igen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Friade Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies