Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Pleasuredome L4l trading Ltd

Uttalande 2021-02-12

Dnr 20-413

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Pleasuredome L4l trading Ltd

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Pleasuredome L4l trading Ltd har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Pleasuredome L4l trading Ltd har brutit mot 20 § marknadsföring genom att inte förse sin sms-reklam med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna har mottagit obeställd reklam via sms från företaget trots att hon ej samtyckt till det. Sms-reklamen har även saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten flera gånger försökt avregistrera sig från företagets sms-reklam men trots detta mottagit sms-reklam. Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter. Av underlaget framgår att sms-reklamen varit försedd med en avregistreringslänk men att länken inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse konsumenter med en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sin sms-reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.