Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord AB

Uttalande 2021-01-05

Dnr 20-414

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PostNord AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

PostNord AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Han har även uppgett att han kontaktat företaget och bett dem vid tidigare tillfälle att inte dela ut oadresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de är medvetna om att Nej Tack-skyltning skall respekteras vid utdelning av oadresserad reklam och har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av oadresserad reklam sker av misstag till hushåll med sådan skyltning. I anmälarens fastighet finns en så kallad fastighetsboxanläggning för distribution av post. Anmälarens postfack är korrekt uppmärkt med en Nej Tack-skylt men tyvärr har inte samma markering funnits innanför boxens framsida, vilket är det brevbäraren ser vid utdelning eftersom boxanläggningens framsida då är upplåst. Detta är nu åtgärdat och företaget kommer även kontakta Fastighetsvärden angående hur markering kan göras tydligare. Företaget beklagar att utdelning skett trots Nej Tack till reklam-skylt.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att anmälaren mottagit ett reklamblad från PostNord AB trots Nej Tack-skylt. Detta uppges av företaget ha skett med anledning av att Nej Tack-skylten som är placerad på framsidan av anmälarens postbox inte är synlig för brevbäraren vid utdelning då framsidan av fastighetens boxanläggning är upplåst. NIX-nämnden bedömer att konsumenten får anses ha märkt sin postbox på ett erforderligt sätt.

PostNord AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits i samråd med nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies