Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telenor Sverige AB

Uttalande 2021-01-14

Dnr 20-419 samt 20-420

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Telenor Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Telenor Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till två konsumenter utan deras samtycke

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit direktreklam av Telenor Sverige AB per sms trots att dessa ej har samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att vid en utredning av ärendena har det kunnat konstateras att bägge anmälarna har mottagit sms-utskick trots att de har avsagt sig den typen av kommunikation. Anmälarna har varit föremål för ett felaktigt marknadsföringsutskick som inträffade den 23 november 2020. Incidenten kan härledas till ett tekniskt fel. För att säkerställa att denna typ av fel inte uppstår igen, har företaget sett över sina rutiner för marknadsföringskampanjer. Uppdaterat sitt filter för utskick till bredband och TV-kunder och sett till att alla val för avsägande av kommunikation finns med som standard. Kunder som har avsagt sig marknadsföring via sms och e-post finns med i de obligatoriska filter som används för skapande av all kundkommunikation. Det inträffade har även anmälts som en incident till Integritetsskyddsmyndigheten samt informerat berörda individer. Företaget beklagar den olägenhet som anmälarna orsakats.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att två konsumenter mottagit sms-reklam av Telenor Sverige AB trots att de motsatt sig det. Detta har av företaget uppgetts kunnat härledas till ett tekniskt fel som inneburit att ett felaktigt marknadsföringsutskick gått ut den 23 november 2020 till anmälarna. NIX-nämnden bedömer att Telenor Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan respektive konsuments samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.