Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MM Sports AB

Uttalande 2021-01-22

Dnr 20-427

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MM Sports AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

MM Sports AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit sms-reklam trots att han ej samtyckt till det. Han har även kontaktat företaget med en invändning mot att få fortsatta SMS i marknadsföringssyfte. Trots det har han mottagit sms-reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de efter en noggrann teknisk utredning med sin leverantör för sms-marknadsföring kan endast konstatera att den kontakt som skett med anmälarens telefonnummer är ett inkommande meddelande från konsument till leverantören om att stoppa marknadsföring samt ett utgående meddelande från leverantören för att bekräfta att marknadsföringen är stoppad. Denna kommunikation ägde rum mellan 9:20 och 9:21 den 23 november 2020. Utöver detta finns inga registrerade utgående meddelanden från företags sms-leverantör. Således har kunden inte kontaktats i marknadsföringssyfte av företaget. I samband med detta har företaget även undersökt interna kundregister vars anmälarens uppgifter ej förekommer och kunden har ej handlat hos de. Slutsatsen i ärendet är att det måste finnas en vidarebefordring mot anmälarens telefonnummer som gör att konsumenten får sms. Numret är enligt konsumentens önskan numera blockerat och ingen utgående marknadsföring kan skickas till konsumenten. En problematik som kvarstår är att företaget inte kan stoppa fortsatta utskick till telefonnumret eftersom det sker en vidarebefordring från ett nummer som är okänt för företaget. Om kunden kontaktar sin operatör och undersöker ärendet hjälper företaget självklart till med att driva ärendet vidare och kan blockera numret som vidarebefordrar meddelanden för att se till att konsumenten inte mottar fler utskick från företaget.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från MM Sports AB.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit sms-reklam från MM Sports AB trots att han ej har samtyckt till det. Företaget har uppgett att det inte finns några utskick registrerade förutom en sms-bekräftelse på anmälarens invändning om att motta sms-reklam. Anledningen att anmälaren mottar sms-reklam från företaget uppges vara att det vidarebefordrats från ett nummer som är okänt för företaget.

Det är ostridigt att avsändaren (i den menig som avses i marknadsföringslagen) till reklamen i båda fallen (före respektive efter invändningen) varit MM Sports AB. Det tekniska tillvägagångssättet saknar därvid betydelse utan avgörande är att båda utskicken skett på initiativ/uppdrag av MM Sports AB. NIX-nämnden anser för sin del att det är osannolikt att någon annan aktör skulle ha intresse av att marknadsföra MM Sports AB eller företagets produkter.

Genom att skicka/låta skicka ytterligare SMS-reklam efter det att konsumenten invänt har MM Sports AB brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies