Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Romix Ltd

Uttalande 2021-02-09

Dnr 20-429

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Romix Ltd

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Romix Ltd har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Romix Ltd har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att skicka reklam-sms till en konsument utan en fungerande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit flera utskick av sms-reklam från Romix Ltd trots att han har motsatt sig det vid registrering. Han har även vid direkt kontakt med företaget invänt en ytterligare gång mot att motta sms. Han har dessutom uppgett att det saknats en tillfredställande avregistreringsfunktion i de mottagna sms:n.

Företagets uppgifter

Företaget bestrider anmälarens uppgifter och uppger att konsumenten har, i anslutning till registreringstillfället på webbplatsen yoyocasino.se, accepterat och bekräftat Romix Ltd ”Allmänna Villkor” samt därtill hörande samtycke för marknadsföringsutskick. Efter konsumentens begäran har bolaget meddelat den kontrakterade tredjepartsleverantören av SMS-utskicken att kunden har valt s.k. ”opt out” från framtida marknadsföringsutskick. Enligt bolagets granskning i sin databas kan det konstaterats att några sådan utskick inte har skickats ut till anmälarens telefonnummer efter att denna motsatt sig detta. Dock har bolaget kunnat konstaterat att telefonnumret som konsumenten har uppgett i sin anmälan inte stämmer överens med bolagets registrerade telefonnummer då prefixet innehåller en nolla och har av förekommen anledning behandlats som ett nytt mobilnummer, varför konsumenten har kunnat motta SMS-reklam, trots dennes begäran. I bolagets allmänna villkor specificeras det att det är konsumentens skyldighet att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Bolaget har vidtagit åtgärder genom att blockera telefonnumret från framtida utskick.

Gällande kravet på avregistreringsfunktion kan bolaget konstatera att den senaste sms-reklamen daterad den 4:e januari 2021 har innehållit sådan.

Slutligen vill bolaget framföra att konsumenten inte kommer motta någon SMS-reklam samt att bolagets svenska kunder inte ska kunna lägga in felaktiga nummer, med eller utan en nolla samt beklagar det inträffade. Interna rutiner har skärpts och kundsupporten ska hädanefter begära en bekräftelse och manuellt kontrollera mobilnumret vid eventuella ”opt out”-situationer.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Romix Ltd.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit sms-reklam från Romix Ltd trots att han motsatt sig det. Romix Ltd har uppgett att konsumenten har samtyckt till mottagande av marknadsföring genom att godkänna de allmänna villkoren i samband med registrering.

Det krav som ställs på ett giltigt samtyckte i marknadsföringssammanhang är att det ska vara frivilligt, att det ska gå att återkalla, vara informerat och specifikt. I Romix Ltd allmänna villkor uppges under p.3.14 ”Webbplatsen använder spelarens information för marknadsföring.(…)”. NIX-nämnden bedömer inte att detta kan anses vara ett giltigt samtycke i och med att konsumenten ej har informerats om vad och hur dennes information kommer att användas för marknadsföringsändamål. Informationen har dessutom sammanfogats med övriga avtalsvillkor vilket innebär att konsumenten ej haft möjlighet att särskilt ta ställning till en behandling för marknadsföringsändamål. Romix Ltd har överträtt 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument som ej har samtyckt till det.

Krav på en tillfredställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställds det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Anmälaren har uppgett att det saknats en avregistreringslänk i den mottagna sms-reklamen. Romix Ltd har uppgett att det vid ett av dessa sms-utskick funnits en sådan avregistreringslänk.

NIX-nämnden bedömer att det av underlaget framgår att oavsett om det förekommit en sådan avregistreringslänk i något utav de sms-utskick som gjorts kan detta ej betraktas som tillfredställande. Kravet på en tillfredställande avregistreringsfunktion innefattar att denna bifogas i varje individuellt sms samt att varje sådan är fungerande. Romix Ltd har överträtt 20 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies