Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Rusta AB

Uttalande 2021-02-09

Dnr 20-434

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Rusta AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd sms-reklam från Rusta AB som riktat sig till medlemmar i ”Club Rusta” trots att anmälaren ej är klubbmedlem eller har samtyckt till att motta sms-reklam från företaget. Anmälaren har hemligt telefonnummer och har aldrig handlat hos företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren mottagit ett sms som är en del av registreringsflödet för Club Rusta, vilket utgår när en registrering påbörjas i något av bolagets varuhus genom att kunden anger sitt mobilnummer och därmed samtidigt lämnar sitt samtycke för att påbörja registreringen till Club Rusta. Det framgår dock att det inte är reklammeddelande utan ett meddelande som tydligt uppmanar mottagaren att fullgöra sin registrering i kundklubben. Eftersom kunden anger sitt samtycke muntligen i varuhuset så finns ingen avregistreringslänk i meddelandet. I detta specifika fall måste ett felaktigt mobiltelefonnummer ha angetts eller slagits in, något som föranlett att anmälaren fått ett icke beställt sms från bolaget. Om det i undantagsfall, som i detta fall skett en felaktig inmatning eller att någon angivit ett felaktigt mobiltelefonnummer som föranleder att en person får ett meddelande denna inte beställt, så har bolaget full respekt för att man kan reagera på detta. Vår rutin är dock att om mottagaren inte gör något aktivt med det felaktigt skickade sms:et så tas denne automatiskt bort ur registerflödet inom 30 dagar. I de fall där vederbörande hör av sig till vår kundserivce så tas denne bort direkt.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Andra typer av sms-kommunikation än reklam omfattas emellertid inte av bestämmelsen.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit ett sms-utskick från Rusta AB trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till det. Rusta AB har förklarat detta med att det kan ha uppgetts ett felaktigt telefonnummer vid påbörjad registrering och att anmälarens telefonnummer plockats bort inom 30 dagar från mottagandet om anmälaren ej aktivt agerat på sms:et. Det påtalade sms:et utgör heller inte reklam utan är en bekräftelse som rör medlemskap i Club Rusta. Det påtalade sms:et ska därför inte omfattas av 19 § marknadsföringslagen. NIX-nämnden bedömer att det inte finns anledning att ifrågasätta de uppgivna uppgifterna och lämnar därmed ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.