Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Förebygg Säkerhetstjänster AB, Stockholm

Uttalande 2021-02-12

Dnr 21-002, 21-003 samt 21-004

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Förebygg Säkerhetstjänster AB, Stockholm

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Förebygg Säkerhetstjänster AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa till två konsumenter i ärendena 21-003 och 21-004 vars telefonnummer är införda i NIX-spärregister

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Förebygg Säkerhetsjänster AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta. En anmälare har även mottagit obeställd reklam via sms i anslutning till ett samtal trots att han ej har samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Företaget har svarat i ärendena med aktuella samtalsloggar. I ärende 21-002 har säljaren pratat 26 minuter med anmälaren i egenskap av näringsidkare varpå anmälaren tackat ja till att motta sms med mer information. I ärende 21-003 och 21-004 har anmälarna blivit uppringda i egenskap av konsumenter. Tillsammans med underleverantörer har företaget en av Sveriges största säljstyrkor och genomför närmare 70.000 utgående kalla marknadsföringssamtal i månaden. Det finns gedigna processer internt för att säkerställa hanteringen av adressdata och därtill nix-kontroller. Vid kontroll av de tre ärenden ovan har företaget åtgärdat en rutin-brist som innebar att en adress kunde återaktiveras i upp till 120 dagar. Ärendet 21-004 har även felanmälts till en systemleverantör då det inte går ihop med företagets systemregler. Bolaget ber om ursäkt för ärende 21-004.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Förebygg Säkerhetstjänster AB ringt till flera konsumenter trots att deras telefonnummer är införda i NIX-telefon. I ärende 21-002 har anmälaren uppgetts blivit uppringd i egenskap av näringsidkare, vilket utgör ett undantag till NIX-spärregister. Ärendet lämnas utan åtgärd.

I ärende 21-003 och 21-004 har anmälarna kontaktats i egenskap av konsumenter trots att de vid en kontroll mot NIX-telefon är införda i NIX-spärregister sedan 2019. NIX-nämnden bedömer att Förebygg Säkerhetstjänster AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa till två konsumenter vars telefonnummer är införda i NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.