Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Auto DH bilar

Uttalande 2021-06-14

Dnr 21-009

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Auto DH Bilar

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämndens beslut:

Auto DH bilar har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Auto DH bilar har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Det framgår även av underlaget att sms-reklamen saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Auto DH bilar (företaget)har bekräftat att de skickat sms-reklam till anmälaren. Företaget har även svarat att de inte visste att anmälaren var införd i NIX spärregister men att de slutar höra av sig om de inte får svar eller om de märker att de stör.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam och avregistreringsfunktion

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Enligt 20 § marknadsföringslagen uppställs ett krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam om konsumenten inte vill ta emot framtida utskick.

Av underlaget framgår att Auto DH bilar skickat sms-reklam utan erforderligt samtycke från anmälaren. Det framgår även av underlaget att sms-reklamen inte försetts med någon avregistreringsfunktion.

NIX-nämnden bedömer att Auto DH bilar har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke samt har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då sms-reklamen inte försetts med möjlighet till avregistrering.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies