Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Jotex AB

Uttalande 2021-02-12

Dnr 21-010

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Jotex AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på att sms-reklamen förses med en
tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Jotex AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne mottagit obeställd reklam via sms trots att han ej har lämnat samtyckte till det. Det framgår även av underlaget att sms:n saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det inte är enligt rutiner att fråga efter personnummer eller fråga efter polisanmälan. Detta har på nytt gåtts igenom med de personer som sköter detta för att understryka företagets rutiner. Anmälaren saknas som kund i företagets databas. Vid sökning på telefonnumret dyker emellertid anmälarens nummer upp men då kopplat till en annan kund. En misstanke om att numret är felaktigt inlagt finns. Den kund som är registrerad på telefonnumret har samtyckt till sms-reklam och därför har sms skickats. Det saknas även förekomst av begäran om avregistrering enligt s.k. ”Stop”-sms. Detta telefonnummer är nu borttaget och kontakt har tagits med anmälaren för att rätta till det som hänt. Även den kund som lagt in felaktigt telefonnummer är kontaktad. Stop-funktionen är testad och ska fungera. Att kunden inte kunnat stoppa sina sms vid kontakt med Jotex kan förklaras med att kunden saknas i databasen.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Jotex AB.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att en konsument mottagit sms-reklam från Jotex AB trots att han ej har lämnat sitt samtycke till det. Företaget har uppgett att detta beror på att ett felaktigt telefonnummer registrerats av en annan kund i företagets databas varav detta nummer tillhör anmälaren som mottagit sms-utskick. NIX-nämnden bedömer att det inte finns anledning att ifrågasätta de tillhandahållna uppgifterna. Ärendet lämnas utan åtgärd i denna del.

Krav på en tillfredställande avregistreringsfunktion vid sms-reklam

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av underlaget framgår att sms-reklamen varit försedd med en avregistreringslänk men att länken inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Orsaken till det har uppgetts av företaget vara att anmälaren saknas som kund i företagets databas. NIX-nämnden bedömer att det oaktat om en konsument är kund eller ej hos ett företag ska utskick med sms-reklam förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse konsumenten med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies