Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenskt Fordonsskydd AB

Uttalande 2021-04-11

Dnr 21-017 samt 21-018

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Svenskt Fordonsskydd AB

Frågeställning:

Motparten har skickat direktmarknadsföring till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Svenskt Fordonskydd AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa mottagit adresserad reklam från Svenskt Fordonsskydd AB trots att de är registrerade i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Svenskt Fordonsskydd AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Svenskt Fordonsskydd AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till två konsumenter som var införda i NIX adresserat.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist

2021 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.