Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenskt Fordonsskydd Ltd

Uttalande 2021-06-14

Dnr 21-026, 21-027, 21-028, 21-029, 21-030, 21-031 samt 21-032

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Svenskt Fordonsskydd Ltd

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Vilseledande marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

Svenskt Fordonsskydd Ltd har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Svenskt Fordonsskydd Ltd har skickat vilseledande reklam till konsumenter då den varit utformad som om betalningskrav förelegat

Anmälarens uppgifter

Flera anmälare har uppgett att de mottagit adresserad reklam från Svenskt fordonsskydd Ltd trots att de tydligt motsatt sig sådan reklam genom att föra in sina uppgifter i Nix Adresserats spärregister.

Företagets uppgifter

Svenskt Fordonsskydd Ltd har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Svenskt Fordonsskydd Ltd har underlåtit att yttra sig i ärendet baseras bedömningen på anmälarnas uppgifter. NIX-nämnden bedömer att Svenskt Fordonsskydd Ltd brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till konsumenter som låtit spärra sig i spärregistret Nix Adresserat.

Vilseledande reklam

Som tillägg till marknadsföringslagen uppräknas i den s.k. svarta listan marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna i samtliga EU-länder. Att inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställd den marknadsförda produkten när så inte är fallet är förbjudet enligt p. 21.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Svenskt Fordonsskydd Ltd har underlåtit att yttra sig i ärendet baseras bedömningen på anmälarnas uppgifter. Av underlaget framgår att reklamen, som utrustats med betalningavi, inte tydligt visar för konsumenten att det är ett erbjudande och att betalningskrav inte föreligger.

Den påtalade reklamen ger intryck av att utgöra en faktura och vilseleder därmed mottagaren om dennes betalningsskyldighet. Den påtalade reklamenheten strider därmed mot p. 21 i den s.k. svarta listan.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.