Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Taken Job AB

Uttalande 2021-05-26

Dnr 21-033

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Talen Job AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hen mottagit obeställd reklam via sms trots att denne ej har lämnat samtyckte till det samt innehar ett hemligt telefonnummer. Det framgår även av underlaget att sms:n saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att den obeställda reklamen inte härrör från företaget. Meddelandet i fråga har ställts ut av en okänd person som felaktigt utger sig för att representera företaget. Meddelandet kan således inte anses utgöra marknadsföring från företaget. Anmälaren har mottagit ett SMS från en avsändare som är okänd för företaget. Telefonnumret saknar koppling till bolagets verksamhet. Företagets ägare har den 2021-03-02, tre veckor före anmälaren erhållit obeställd reklam, upprättat en polisanmälan. Av polisanmälan framgår att företagets ägare ringts upp av flera konsumenter som menar att en okänd person använt företagets namn i syfte att få konsumenterna att betala pengar till den okände avsändaren via Swish. Det faktum att polisanmälan upprättats nästan två månader innan NIX-nämnden kontaktat företaget styrker att det inte rör sig om en efterhandskonstruktion.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Taken Job Ab.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit oönskad reklam via sms av en avsändare som utger sig för att vara Taken Job AB. Företaget i fråga har uppgett att avsändaren är okänd för företaget, saknar koppling till näringsidkaren samt att en polisanmälan upprättats mot avsändaren då flera konsumenter kontaktats av den okända avsändaren.

Företaget har lämnat en rimlig förklaring till det inträffade. Förklaringen stöds även av inlämnad anmälan till polismyndigheten. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies