Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Vinhyllan AB

Uttalande 2021-05-26

Dnr 21-034

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Vinhyllan AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en
tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Vinhyllan AB har överträtt 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument som inte samtyckt till det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon ej har lämnat samtycke till det. Det framgår även av underlaget att sms:n saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren kontaktade företaget först efter att hon lämnat in anmälan till NIX-nämnden. I samband med att ha visat intresse för en produkt på företagets hemsida har konsumenten godkänt att få utskick via SMS och e-post, genom att acceptera företagets villkor. Alla SMS avslutas med en text om hur konsumenten kan avregistrera sig. Anmälaren avregistrerades direkt efter att hon kontaktat företaget.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Vinhyllan AB.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att konsumenten ska ha godkänt att motta sms-reklam när hon godkänt företagets villkor i samband med att ha visat intresse för en av företagets produkter på företagets hemsida. Anmälaren bestrider detta och uppger i ytterligare kontakt med NIX-nämnden att hon aldrig varit i kontakt med företaget innan hon mottog sms-reklam. Företaget uppger att en konversation per sms har skett med det i anmälan angivna telefonnumret. En anledning till att anmälaren mottagit utskick uppges vara att en annan konsument kan ha uppgett fel telefonnummer varför anmälaren felaktigt mottagit utskick.

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Ett giltigt samtycke föreligger normalt inte om samtycket gjorts beroende av avtalsvillkor.

Det är därmed inte visat att det lämnats ett giltigt samtycke och Vinhyllan AB har därmed brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.