Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB

Uttalande 2021-06-16

Dnr 21-035 samt 21-036

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Två anmälare har uppgett att de blivit uppringda i marknadsföringssyfte av Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta genom att spärra sina telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom företaget underlåtit att yttra sig i ärendet går nämnden på anmälarnas uppgifter. Underlaget visar att företaget ringt två konsumenter i marknadsföringssyfte trots att konsumenterna spärrat sina telefonnummer i NIX-Telefon. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies