Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

City Gross AB

Uttalande 2021-05-29

Dnr 21-040

Anmälare:

En konsument

Motpart:

City Gross AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han ej har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det angivna telefonnumret ligger registrerat på en existerande medlem, som inte är samma person som har skickat in anmälan. Denna medlem har registrerat anmälarens uppgivna telefonnummer hos företaget vid ingången till medlemskapet. Det verkar som att denne medlem har uppgett fel telefonnummer vid sin registrering och därav har anmälaren mottagit SMS-utskick felaktigt.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från City Gross AB.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit sms-reklam trots att denne ej har lämnat sitt samtycke till det. Företaget har bekräftat utskicken men hänvisat till att telefonnumret är registrerat på en medlem med annat namn än anmälaren. Detta uppges bero på att denna medlem kan ha registrerat ett felaktigt telefonnummer.

NIX-nämnden bedömer att det av företaget kan som huvudregel antas att en medlem fyller i sitt eget korrekta telefonnummer vid en registrering. Att det som i detta fall verkar ha registrerats ett felaktigt telefonnummer av en medlem, som lett till att anmälaren mottagit oönskade utskick bör föranleda annan hantering/kontroll av företaget för att förhindra sådana framtida felaktiga utskick. Ärendet lämnas utan åtgärd. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.