Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Doktor24

Uttalande 2021-07-05

Dnr 21-041

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Doktor24

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Anmälans första punkt lämnas i denna del utan åtgärd.
Doktor24 har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Det framgår även av underlaget att sms-reklamens avregistreringslänk inte har fungerat.

Företagets uppgifter

Doktor24 (företaget) har beklagat att anmälaren inte uppfattat att hon samtyckt till nyhetsbrev och erbjudanden i samband med registrering av ett konto hos företaget. Detta samtycke kan enligt företaget när som helst återkallas i användarinställningarna via app eller hemsida eller genom att kontakta företaget. Företaget har i sitt yttrande till NIX-nämnden bifogat en bild som visar hur information om företagets användning av data presenteras och kan godkännas eller nekas. Företaget har nekat till att deras sms saknar en tillfredsställande avregistreringsfunktion. Företagets kommunikation är försedd med länk eller instruktion så att en konsument enkelt kan avregistrera sig från framtida utskick, och dessa avregistreringsfunktioner kontrolleras löpande. I detta fall har företaget utfört en kontroll utan att hitta en förklaring till varför anmälaren inte lyckas avregistrera. Företaget har yttrat att det är möjligt att anmälaren försökt avregistrera från en surfplatta som inte är parkopplad till dennes mobiltelefon och att det därför inte gått att avregistrera men företaget har betonat att de inte säkert kan veta att det är anledningen.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam och tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har i sitt yttrande en bild som tydligt visar att en konsument får information om att denne vid registrering hos företaget samtycker till viss kontakt. Anmälaren har uppgett i sin anmälan att hon använt företagets tjänst. Anmälaren har därmed samtyckt till sms-reklam.

Anmälan lämnas därför i denna del utan åtgärd.

Enligt 20 § marknadsföringslagen ska sms-reklam alltid innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om att avbeställa reklamen.

Uppgifterna som kommit in till nämnden är något motstridiga i frågan. Anmälaren har lämnat uppgift om att hon inte kan avregistrera sig från framtida reklam varken via företagets app eller via avregistreringslänk i företagets sms. Företaget har uppgett att all deras kommunikation förses med avregistreringsmöjlighet och att kontroller av dessa länkar och instruktioner sker löpande. Underlaget utgörs bland annat av en bild som anmälaren bifogat där hon skickat STOPP till ett nummer för att tacka nej till framtida sms-reklam till ett nummer. Företaget har i sitt yttrande kommenterat på denna bild och inte funnit en säker förklaring till varför avregistreringen inte fungerat. Underlaget visar därmed att anmälaren försökt avregistrera sig genom att skicka ordet STOPP till ett visst nummer utan framgång och visar därmed att företaget vid det tillfället överträtt 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sin sms-reklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämnden bedömer att företaget skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies