Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Intersport

Uttalande 2021-06-16

Dnr 21-042

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Intersport

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på att sms-reklamen förses med en
tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Intersport har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
Intersport har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har även uppgett att han försökt avregistrera sig från sms-reklamen 3 gånger förra året utan framgång.

Företagets uppgifter

Intersport (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam och tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Intersport.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Enligt 20 § marknadsföringslagen ska sms-reklam alltid innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om att avbeställa reklamen.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig baseras bedömningen på anmälarens uppgifter.

Underlaget visar att anmälaren mottagit sms-reklam från företaget utan att ha gett sitt samtycke till det. Underlaget visar även att sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion, då anmälaren vid tidigare tillfällen inte via avregistreringslänken i sms-reklamen lyckats avbeställa mer reklam.

NIX-nämnden bedömer att företaget skickat sms-reklam i strid med 19 och 20 § § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.