Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zensum AB

Uttalande 2021-06-28

Dnr 21-047

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zensum AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Zensum AB (Zensum) den 25 maj trots att mottagaren tidigare tydligt motsatt sig detta genom att ha spärrat sitt nummer i NIX- Telefon och genom att tala om att han inte är intresserad under ett samtal.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de köper nummerlistor från Bisnode AB. Dessa listor kontrolleras mot spärregistret NIX- Telefon för att säkerställa att konsumenter som invänder mot telefonreklam genom spärregistret inte kontaktas. Zensum har även uppgett att de har ett eget spärregister, mot vilket nya nummerlistor kontrolleras. Anmälarens telefonnummer har inte vid dessa kontroller varit varken NIX-spärrat eller spärrat i det egna registret. Zensum har bekräftat att företaget ringt anmälaren fem gånger mellan den 6 och 10 maj utan svar. Den 25 maj svarade anmälaren och uppgav under samtalet att han inte var intresserad. Anmälaren har alltså först vid det anmälda tillfället meddelat Zensum att han inte önskar bli kontaktad. Zensum har svarat NIX-nämnden att de vid kontroll mot NIX-Telefon fått information om att anmälarens nummer blivit gallrat innan den 6 maj. Slutligen har Zensum anfört att de anser att de har agerat korrekt men att de förvisso finner det beklagligt att de kontaktat en konsument som felaktigt trott sig vara spärrad enligt NIX-Telefon.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att anmälarens telefonnummer blivit gallrat ut spärregistret NIX-Telefon innan samtalen från Zensum. Anmälan lämnas i denna del utan åtgärd. Zensum har i sitt yttrande till NIX-nämnden uppgett att anmälaren invänt mot telefonreklam först den 25 maj medan anmälaren menar att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom. Eftersom det inte finns något i underlaget som styrker vare sig anmälarens eller företagets uppgift lämnas frågan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.