Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

DEKRA Bilbesiktning

Uttalande 2021-06-09

Dnr 21-048

Anmälare:

En konsument

Motpart:

DEKRA Bilbesiktning

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Dekra Bilbesiktning har överträtt 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument som inte samtyckt till det på förhand

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från DEKRA Bilbesiktning i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har i sin anmälan sagt att det initialt förelegat ett kundförhållande mellan sig och motparten, men att han efter ett e-postutskick kontaktat motparten med ett önskemål om att inte bli kontaktad.

Företagets uppgifter

DEKRA Bilbesiktning (Dekra) har i sitt yttrande till nämnden bekräftat att det initialt förelegat ett kundförhållande mellan Dekra och anmälaren. Dekra har även bekräftat att anmälaren kontaktat Dekra, efter att den 7 maj 2021 ha mottagit ett e-postutskick, den artonde maj med ett önskemål om att inte ta emot fler e-postmeddelanden. Dekra la då till anmälarens e-postadress till en opt-out-lista för att spärra anmälaren från framtida utskick. Dessvärre lades spärren in i det gamla systemet under ett byte av systemet i maj vilket har lett till att ett nytt e-postmeddelande ändå har skickats till anmälaren. Slutligen har Dekra svarat att konsumenters önskemål givetvis ska respekteras och vill i detta enskilda fall beklaga att anmälaren kontaktats mot sin vilja.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit e-postreklam från Dekra på grund av ett systemfel hos Dekra trots att anmälaren tidigare återkallat sitt samtycke för sådan e-postreklam. Dekra har därför begått en överträdelse av 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam utan samtycke på förhand.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies