Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Vitalplus/Tradecom Scandinavia AB

Uttalande 2021-06-28

Dnr 21-049

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Vitalplus/Tradecom Scandinavia AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Vitalplus Tradecom Scandinavia AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Vitalplus | Tradecom Scandinavia AB (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta genom att föra in sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de till största delen ringer på leads, där konsumenter godkänt kontakt på förhand. I detta fall har en av företagets säljare brustit i rutinerna och lagt till fel nummer. Företaget har uppgett att anmälarens nummer nu är spärrade.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget ringt en konsument vars nummer varit spärrat i NIX-Telefon. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktreklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.