Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mathem i Sverige AB

Uttalande 2021-09-21

Dnr 21-055

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mathem i Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms av Mathem i Sverige AB (företaget) trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Han har anfört att han lämnat sitt telefonnummer till företaget för att kunna bli kontaktad vid leverans av företagets varor. Anmälaren har till anmälan bifogat en bild på den anmälda reklamen han mottagit av företaget, som visar inkommande meddelanden från företaget följt av ett utgående meddelande där anmälaren invänder mot sms-reklam och slutligen ännu ett inkommande meddelande.

Företagets uppgifter

Företaget har motsatt sig uppgift om att de skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen (2008:486). Företaget har vidare anfört att anmälaren vid tiden för anmälan till NIX-nämnden var kund hos företaget och i samband med registrering av sitt användarkonto godkänt Mathems medlemsvillkor, allmänna villkor samt har bekräftat att han tagit del av Mathems integritetsmeddelande. Mathem har vidare anfört att de har rätt att skicka marknadsföring till sina kunder, samt att sms-marknadsföringen alltid är försedd med en avregistreringsfunktion. I förevarande fall verkar enligt företaget anmälaren ha försökt avregistrera sig på ett inkorrekt sätt då denne svarat på företagets sms-reklam med den avregistreringsanvisning istället för att skicka detta till det separata angivna nummer som företaget anvisat till.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren och företaget varit i ett kundförhållande vid tiden för den anmälda reklamen. Företaget har hänvisat till sina medlems- och allmänna villkor som anmälaren godkänt vid registrering av ett konto hos företaget. Då inget motstridigt är visat bedömer NIX-nämnden att det är sannolikt att företaget haft rätt att rikta marknadsföring till anmälaren, bland annat sms-reklam, då anmälaren genom att vara kund hos företaget har godkänt villkoren för detta. Anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies