Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat

Uttalande 2021-08-17

Dnr 21-058

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Viasat har överträtt 21 § marknadsföringslagen då Viasat riktat marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viasat (företaget) den 7 juni trots att han tydligt motsatt sig detta. Enligt anmälan har anmälaren ringt Viasat och bett företaget att inte ringa honom. Företaget slutade då ringa anmälaren i några veckor men började sedan rikta telefonförsäljning mot honom igen.

Företagets uppgifter

Företaget har motsatt sig uppgift om att de har begått något fel. Företaget har uppgett att de ringt anmälaren två gånger i juni. Första gången den 4 juni då samtalet inte besvarades och andra gången den 7 juni. Företaget fick vid den andra uppringningen kontakt med anmälaren och säljaren registrerade då att anmälaren inte var intresserad av Viasats erbjudande samt spärrade då numret för framtida samtal. Företaget har inte möjlighet att se om anmälaren varit i kontakt med företaget innan detta då GDPR inte tillåter att företaget sparar information i mer än tre månader.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Underlaget visar delvis motstridiga uppgifter. Anmälaren hävdar att han kontaktat Viasat med en begäran om att inte ta emot telefonsamtal i marknadsföringsyfte från dem innan det anmälda samtalet den 7 juni 2021.

Viasat har uppgett att de inte kan spara uppgifter i mer än tre månader. NIX-nämnden har tidigare uttalat att GDPR medger att uppgifter sparas i sex månader och att det således inte krävs en radering efter endast tre månader.

Då Viasat frivilligt avhänt sig det material som kunnat utvisa huruvida anmälarens uppgifter är riktiga eller inte så ska bevisbördan i detta fall läggas på Viasat.

Viasat har inte kunnat motbevisa anmälarens uppgift att denne invänt mot telefonförsäljning innan samtalet den 7 juni och NIX nämnden lägger anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning. Viasat har därmed överträtt21 § marknadsföringslagen genom att företaget har riktat direktmarknadsföring till enskild konsument trots att denne tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.