Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat

Uttalande 2021-08-17

Dnr 21-059

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Viasat har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Viasat (företaget) den 14 juni trots att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att de ringt anmälaren den 14 juni och att säljaren då registrerat att anmälaren inte var intresserad av företagets erbjudande samt ville bli spärrad från framtida uppringningar. Företaget har motsatt sig uppgift om att de begått något fel. Företaget har också uppgett att det inte finns möjlighet att spåra om anmälaren har varit i kontakt med företaget innan samtalet då GDPR endast tillåter företaget att spara information i max tre månader.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Underlaget visar att anmälaren blivit uppringd den 14 juni samt att hon då blivit spärrad för framtida samtal av företaget. Anmälaren har emellertid uppgett att denne redan tidigare lämnat denna begäran.

Viasat har uppgett att de inte kan spara uppgifter i mer än tre månader. NIX-nämnden har tidigare uttalat att GDPR medger att uppgifter sparas i sex månader och att det således inte krävs en radering efter endast tre månader.

Då Viasat frivilligt avhänt sig det material som kunnat utvisa huruvida anmälarens uppgifter är riktiga eller inte så ska bevisbördan i detta fall läggas på Viasat.

Viasat har inte kunnat motbevisa anmälarens uppgift att denne invänt mot telefonförsäljning innan samtalet den 14 juni och NIX nämnden lägger anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning. Viasat har därmed överträtt21 § marknadsföringslagen genom att företaget har riktat direktmarknadsföring till enskild konsument trots att denne tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.