Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Twilfit

Uttalande 2021-08-17

Dnr 21-067

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Twilfit

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på att sms-reklamen förses med en
tillfredställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämndens beslut:

Twilfit har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
Twilfit har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms den 28 juni 2021 från Twilfit trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Sms-reklamen saknar även en tillfredsställande avregistreringsfunktion. Anmälaren har till anmälan bifogat bilder på en mailkonversation med Twilfits kundtjänst där hon ber om avregistrering från sms-reklam och får bekräftat av företagets kundtjänst att hennes begäran är utförd.

Företagets uppgifter

Twilfit har uppgett att företaget genomgått många olika förändringar under det senaste året och att en del förändringar gjorts på grund av en snabb och oförutsägbar situation med rådande pandemi. I detta fall har anmälaren kontaktat Twilfits kundtjänst för att avregistrera sig från sms-reklam. Denna begäran mottogs och identifierades korrekt men på grund av inkorrekt internkommunikation vidarebefordrades inte information om e-post och telefonnummer snabbt nog för att undvika att kunden fick nya utskick från Twilfits utskickslista. Twilfit har uppgett att denna konsument nu är spärrad för reklam via e-post och sms samt att kundtjänstteamet har uppmärksammats på att lägga större vikt vid sådana förfrågningar i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam och en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Twilfit innan hon mottog den anmälda reklamen den 28 juni 2021. NIX-nämnden bedömer att Twilfit agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då företaget skickat sms-reklam till en konsument som inte samtyckt till att få reklamen.

Underlaget visar även att sms-reklamen varit försedd med en avregistrerigslänk som inte fungerat. NIX-nämnden bedömer därför att Twilfit agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen då deras sms-reklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies