Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

AIG Sverige

Uttalande 2021-09-21

Dnr 21-071

Anmälare:

En konsument

Motpart:

AIG Sverige

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av AIG Sverige (företaget) den 29 juni 2021 trots att hon tydligt motsatt sig detta genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de handlat i enlighet med fastställd praxis och de vedertagna undantag som finns för telefonkontakt då anmälaren lämnat sitt samtycke till att bli kontaktad av företaget. Företaget har anfört att anmälaren deltagit i en tävling på nätet den 24 juni kl. 14.53 där hon samtyckt till att de i villkoret angivna samarbetspartnerna kan komma att kontakta henne i marknadsföringssyfte. Företaget i sitt yttrande bifogat en skärmdump som visar hur villkoren presenterades vid tävlingen samt bifogat den villkorsdel som gäller företaget. Av villkoren framgår att företaget kommer behandla den tävlandes personuppgifter för marknadsföring samt att den tävlande när som helst kan återkalla det samtycke som ges i samband med tävlingen, och anvisningar för sådant återkallande ges. Slutligen har företaget anfört att anmälaren efter kontakt den 29 juni blivit införd i spärregister på dennes begäran.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att anmälaren lämnat sitt medgivande till att bli kontaktad av företaget i marknadsföringssyfte. Ett undantag från reglerna i NIX-Telefon har därmed blivit tillämpligt. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.