Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB

Uttalande 2021-09-21

Dnr 21-073

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB (företaget) den 23 juni 2021 trots att han tydligt motsatt sig detta genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de ber om ursäkt för att de ringt en konsument införd i NIX-Telefon samt att de vidtagit åtgärder för att det inte ska ske igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Företaget har inte motsatt sig uppgift att de ringt en konsument som varit spärrad i NIX-Telefon. Underlaget visar därmed att företaget överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies