Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr. Vegas

Uttalande 2021-12-09

Dnr 21-081

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr. Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Mr. Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan dennes samtycke.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit sms-reklam från Mr. Vegas trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Mr. Vegas har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som inkommit i ärendet. Eftersom Mr. Vegas har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren mottagit sms-reklam från Mr. Vegas. Det framgår vidare av anmälarens uppgifter att han inte samtyckt till sådana utskick. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Mr. Vegas har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument som inte samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.