Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

TM Mobile AB

Uttalande 2021-10-14

Dnr 21-082

Anmälare:

En konsument

Motpart:

TM Mobile AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 10 juni 2021 blivit uppringd av TM Mobile AB (Telemer) trots att hon tydligt motsatt sig detta. Anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret NIX-telefon samt har i anmälan anfört att hon har kontaktat Telemer och bett företaget att inte kontakta henne via telefon. Anmälaren har till sin anmälan bifogad en bild som visar skriftväxling mellan anmälaren och Telemers kundservice i december år 2020. Skriftväxlingen visar att anmälaren motsätter sig telefonkontakt från företaget samt att hennes personuppgifter inte får användas för direktmarknadsföring. Det framgår av bilden att Telemers kundservice har svarat på anmälarens begäran.

Företagets uppgifter

Telemer har motsatt sig uppgift att de ska ha ringt anmälaren. Telemer har inte anmälarens telefonnummer i sitt register och har anfört att de inte har ringt till det vid något tillfälle.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Anmälaren har anfört att hon blivit uppringd av Telemer den 10 juni 2021 trots att hennes telefonnummer är spärrat i NIX-telefon samt att det till anmälan bilagda materialet visar att hon i december år 2020 bett företaget att inte kontakta henne via telefon. NIX-nämnden anser att anmälaren tydligt har motsatt sig marknadsförings per telefon. Telemer har bestritt uppgift att Telemer ska ha kontaktat anmälaren i juni. Telemer har vidare anfört att det uppringda numret inte finns i deras register. Det finns inget i underlaget som visar att anmälaren har blivit uppringd av företaget. Det har enligt NIX-nämnden inte visats eller gjorts sannolikt att Telemer ringde anmälaren den 10 juni 2021. Anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Avgjorda ärenden Friade Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies