Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

FAME Fitness

Uttalande 2021-10-11

Dnr 21-086

Anmälare:

En konsument

Motpart:

FAME Fitness

Frågeställning:

Krav på samtycke vid marknadsföring via e-post. Krav på att marknadsföring via e-post förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

FAME Fitness har skickat marknadsföring via e-post i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom e-postmeddelandet inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit ett e-postmeddelande från FAME Fitness i marknadsföringssyfte trots att han återtagit sitt samtycke till detta. Anmälaren har även uppgett att e-postmeddelandet saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

FAME Fitness har uppgett att det föreligger ett kundförhållande mellan anmälaren och företaget samt att marknadsföring via e-post har skickats till anmälaren. FAME Fitness har emellertid bestridit att anmälaren har skickat en begäran till företaget om återkallat samtycke. Vidare har FAME Fitness beträffande frågan om avregistreringsfunktion hänvisat till en funktion i företagets app där kunder kan ta bort sitt samtycke till vidare utskick i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid marknadsföring via e-post

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka marknadsföring via e-post till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Ett undantag från kravet på samtycke gäller om företaget fått personens kontaktuppgift i samband med försäljning av en produkt, personen inte motsatt sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte, marknadsföringen avser likartade produkter samt personen ges en klar och tydlig möjlighet att motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte.

Det har lämnats motstridiga uppgifter om huruvida konsumenten gjort en begäran till företaget om återkallat samtycke. Av det underlag som NIX-nämnden har att utgå ifrån i ärendet kan det inte anses i tillräklig grad visat att en sådan begäran gjorts hos företaget. NIX-nämnden finner därför att FAME Fitness inte på denna grund kan anses ha agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på att marknadsföring via e-post förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att själva meddelandet, vid marknadsföring genom e-post, ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av anmälarens uppgifter, tillsammans med en bifogad bild på det anmälda e-postmeddelandet, framgår att utskicket saknar en giltig adress till vilken konsument kan sända en begäran om avregistrering. FAME Fitness har inte bestridit denna uppgift. I stället har företaget hänvisat till att en sådan funktion finns genom deras app. Att företagets app innehåller en avregistreringsfunktion kan inte anses uppfylla kravet på att företag vid marknadsföring via e-post skall förse även själva meddelandet med en giltig adress för avregistrering.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att FAME Fitness har agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen genom att skicka marknadsföring via e-post utan en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies