Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

365 lotto

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-087 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

365 lotto

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av 365 lotto trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

365 lotto har uppgett att anmälaren samtyckt till att 365 lotto kontaktar honom i marknadsföringssyfte. 365 lotto har uppgett att anmälaren i samband med att han anmält sig till en tävling kryssat i en ruta genom vilken det framgår att samtycke ges till att 365 lotto kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Av underlaget framgår att 365 lotto har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det framgår emellertid även att anmälaren genom en tävlingsanmälan samtyckt till att 365 lotto kontaktar honom i marknadsföringssyfte. Undantaget som anges i reglerna för NIX-telefon om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således tillämpligt och NIX-nämnden bedömer att 365 lottos agerande inte står i strid med 21 § marknadsföringslagen. NIX-nämnden lämnar ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.