Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta Group

Uttalande 2021-10-11

Dnr 21-094 samt 21-095

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Zmarta Group

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Två anmälare (dnr 21-094 samt 21-095) har uppgett att de blivit uppringda av Zmarta Group trots att de tydligt motsatt sig detta genom att ha registrerat sitt telefonnummer till spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Zmarta Group har uppgett att anmälaren i den första ärendet (dnr 21-094) har blivit kontaktad av företaget eftersom hans telefonnummer har angetts i samband med en tävlingsanmälan med samtycke till att bli kontaktad av Zmarta Group i marknadsföringssyfte. Zmarta Group har vidare uppgett att telefonnumret enligt företagets kontaktlista är kopplat till en annan konsument. Företaget misstänker att den andra konsumenten av misstag har uppgett anmälarens telefonnummer i samband med tävlingsanmälan.

Beträffande det andra ärendet (dnr 21-095) har Zmarta Group uppgett att anmälaren samtyckt till att Zmarta Group kontaktar henne i marknadsföringssyfte. Företaget har uppgett att anmälaren i samband med att hon anmält sig till en tävling kryssat i en ruta genom vilken samtycke ges till att Zmarta Group kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden via telefon.

I reglerna för NIX-telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Dnr 21-094

Underlaget till det första ärendet (dnr 21-094) visar att det varit fråga om ett misstag genom att en annan konsument uppgett anmälarens telefonnummer i samband med att konsumenten lämnat samtycke till att Zmarta Group kontaktar denne i marknadsföringssyfte. NIX-nämnden finner att Zmarta Group inte kan lastas för det misstag som har skett och lämnar därför ärendet utan åtgärd.

Dnr 21-095

Av underlaget beträffande det andra ärendet (dnr 21-095) framgår att Zmarta Group har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det framgår emellertid även att anmälaren genom en tävlingsanmälan samtyckt till att Zmarta Group kontaktar henne i marknadsföringssyfte. Undantaget som anges i reglerna för NIX-telefon om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således tillämpligt och NIX-nämnden bedömer att Zmarta Groups agerande inte står i strid med 21 § marknadsföringslagen. NIX-nämnden lämnar ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena 21-094 samt 21-095 avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.