Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MyDentist

Uttalande 2021-10-14

Dnr 21-100

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MyDentist

Frågeställning:

Skyldigheten att utge information om hur konsuments personuppgifter erhållits

NIX-nämndens beslut:

MyDentist har överträtt artikel 5 och artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter genom att inte lämna begärd information till en konsument

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av MyDentist den andra juni 2021 och att hon under samtalet frågade uppringaren hur denne fått tag i hennes telefonnummer utan att få svar.

Företagets uppgifter

MyDentist har yttrat sig i ärendet och har uppgett att anmälarens telefonnummer kontrollerats mot NIX-Telefon innan samtalet men har inte bemött frågan som gäller skyldigheten att utge information till konsumenten.

NIX-nämndens bedömning

Skyldighet att utge information

Av underlaget framgår att konsumenten begärt information om hur hans personuppgifter inhämtats. Skyldigheten att lämna information framgår enligt artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR).

Förordningen reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig, rättvis och att behandlingen ska präglas av öppenhet gentemot den registrerade (konsumenten).

Enligt artikel 15 har den registrerade rätt att få bekräftat om hans eller hennes personuppgifter behandlas. Om de behandlas av företaget har den registrerade rätt att bl.a. få veta ändamålen med behandlingen, om möjligt den tidsperiod som personuppgifterna behandlas samt all tillgänglig information om uppgifternas ursprung om de inte samlats in från den registrerade.

Av underlaget framgår att anmälarens personuppgifter har behandlats av MyDentist. Anmälaren har därmed vissa rättigheter enligt GDPR, såsom rätt till viss information. NIX-nämnden gör bedömningen i ärendet baserat på det material som kommit in till nämnden. Då MyDentist inte har bemött informationsskyldigheten och huruvida den har upprätthållits vid den anmälda incidenten kommer NIX-nämnden låta anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen.

Underlaget visar att anmälaren begärt av MyDentist att få veta hur hennes personuppgift erhållits utan att ha fått svar. NIX-nämnden anser att detta strider mot principen om att behandling av personuppgifter ska präglas av öppenhet mot den registrerade samt att det strider mot skyldigheten att utge information enligt artikel 15. MyDentist har därför överträtt artikel 5 och 15 GDPR. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.