Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2021-10-25

Dnr 21-107

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Direktmarknadsföring riktad till barn. Rätt till radering av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon flera gånger blivit uppringd av Enklare Ekonomi AB trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Anmälaren har vidare uppgett att hon upplyst Enklare Ekonomi Sverige AB om att telefonnumret tillhör ett barn men att samtal till numret trots detta inte upphört. Anmälaren har även uppgett att hon begärt att hennes personuppgifter skall tas bort men att Enklare Ekonomi AB inte har tillgodosett denna begäran.

Företagets uppgifter

Enklare Ekonomi Sverige AB har uppgett att företaget efter en intern granskning kunnat se att företaget varit i kontakt med anmälaren en gång, att samtal varade i 17 sekunder samt att det var anmälaren själv som kontaktade företaget. Enklare Ekonomi Sverige AB har vidare uppgett att uppringaren under samtalet frågade vart hon hade kommit, att företagets anställde svarade att uppringaren kommit till Enklare samt att uppringaren då lade på. Enklare Ekonomi AB har slutligen anfört att företaget aldrig behandlat anmälarens personuppgifter och inte heller ombetts att radera dessa.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring till konsument som är införd i spärregistret NIX-telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida Enklare Ekonomi Sverige AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren har i sin anmälan anfört att Enklare Ekonomi Sverige AB har kontaktat henne vid ett flertal tillfällen. Enklare Ekonomi Sverige AB har i sitt yttrande uppgett att de aldrig har kontaktat telefonnumret och till stöd för detta bifogat ett utdrag från deras samtalslista. Utdraget visar att företaget endast haft kontakt med telefonnumret i fråga en gång samt att det var inte var företaget som initierade denna kontakt. Det underlag som presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för företagets inställning i frågan. NIX-nämnden finner det därför inte visat att Enklare Ekonomi Sverige AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Direktmarknadsföring riktad till barn

Det är förbjudet att rikta direktmarknadsföring till barn under 16 år. Det gäller all form av direktreklam, exempelvis marknadsföring via telefonsamtal. Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida Enklare Ekonomi Sverige Ab har ringt upp anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte efter att företaget blivit upplyst om att telefonnumret tillhör ett barn. Anmälaren har anfört att hon upplyst Enklare Ekonomi Sverige AB om att telefonnumret tillhör ett barn men att samtal till telefonnumret trots detta inte upphört. Enklare Ekonomi Sverige AB har uppgett att företaget aldrig har kontaktat telefonnumret och till stöd för detta bifogat ett utdrag från en samtalslista. Utdraget visar att företaget endast haft kontakt med telefonnumret i fråga en gång samt att det inte var företaget som initierade denna kontakt. Det underlag som presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för företagets inställning i frågan. NIX-nämnden finner det därför inte visat att Enklare Ekonomi Sverige AB har riktat direktmarknadsföring till barn.

Rätten till radering

Rätten till radering av personuppgifter framgår av artikel 17 och 21 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR). Enligt bestämmelserna ska en konsuments personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål om någon av de situationer som listas under artikel 17. 1.a) -f) föreligger. Sådana situationer är bland andra att konsumenten invänder mot behandling av dennes personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål enligt artikel 21.1 och det saknas berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre, att konsumenten invänder mot sådan behandling enligt artikel 21.2 eller att konsumenten återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifterna enligt artikel 6.1 a). NIX-nämnden anser att då en konsument begär radering enligt artikel 17 så ska det tolkas som att denne konsument invänder mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål. Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida anmälaren meddelat Enklare Ekonomi Sverige AB att denne önskar få sina personuppgifter raderade enligt artikel 17. Anmälaren har uppgett att hon begärt att få sina uppgifter raderade. Enklare Ekonomi Sverige AB har uppgett att de inte mottagit någon begäran om radering av personuppgifter. Till stöd för detta har företaget bifogat ett utdrag från en samtalslista som visar att företaget endast haft kontakt med telefonnumret i fråga en gång. Enligt företagets dokumentation av detta samtal gjordes ingen begäran om radering av personuppgifter under detta samtal. Det underlag som presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för företagets inställning i frågan. NIX-nämnden finner det därför inte visat att Enklare Ekonomi Sverige AB har underlåtit att tillgodose en begäran om radering av personuppgifter.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies