Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordic Green Energy

Uttalande 2021-11-05

Dnr 21-109

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordic Green Energy

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna blivit uppringd av ett säljbolag på uppdrag av Nordic Green Energy, trots att han tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Företagets uppgifter

Nordic Green Energy har uppgett att företaget har bett säljbolaget som de anlitat att utreda ärendet närmare. Efter utredning har Nordic Green Energy uppgett att anmälarens telefonnummer inte har lett till några träffar i det anlitade säljbolagets system. Nordic Green Energy har anfört att något samtal således inte ägt rum eftersom anmälarens telefonnummer inte ger något utslag i det anlitade säljbolagets system.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring till konsument som är införd i spärregistret NIX-telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida Nordic Green Energy har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren har i sin anmälan anfört att han har blivit kontaktad av Nordic Green Energy genom ett säljbolag. Nordic Green Energy har i sitt yttrande uppgett att de inte har kontaktat anmälaren med hänvisning till det av dem anlitade säljbolagets register. Underlaget som presenterats i ärendet ger motstridiga uppgifter om den påtalade marknadsföringen. Eftersom någon ytterligare bevisning inte framförts i ärendet finner NIX-nämnden att det inte i tillräcklig grad kan anses visat att Nordic Green Energy har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Mot bakgrund av detta gör NIX-nämnden bedömningen att Nordic Green Energy inte har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.