Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Nyheter AB

Uttalande 2021-11-05

Dnr 21-116

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Nyheter AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon riktad till konsument
som tydligt motsatt sig detta

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Dagens Nyheter AB trots att han tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Dagens Nyheter AB har uppgett att telefonnumret är registrerat på ytterligare en person i anmälarens hushåll som till och med den 31 december 2020 haft en prenumeration hos företaget. Dagens Nyheter AB har uppgett att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och den andra personen som telefonnumret är registrerat på och att företaget därför haft rätt att kontakta denna person. Den andra personen har enligt Dagens Nyheter AB inte avböjt fortsatt telefonkontakt.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring via telefon till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden via telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren har blivit uppringd av Dagens Nyheter AB. Av underlaget i ärendet framgår att telefonnumret som anmälaren uppgett är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det framgår även av underlaget att telefonnumret är registrerat på ytterligare personer, utöver anmälaren, enligt nummerupplysningstjänst.

Dagens Nyheter AB har anfört att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och en av de personer som telefonnumret är registrerat på. Ett kundförhållande anses normalt bestå upp till 12 månader och undantaget om etablerat kundförhållande är tillämpligt under hela den tid som kundförhållandet anses bestå. I detta ärende ringes samtalet åtta månader efter att avtalsförpliktelserna fullgjordes, detta får anses falla inom den tid som ett normalt kundförhållande består. Undantaget i reglerna för NIX-telefon får således anses tillämpligt och Dagens Nyheter AB har inte varit förhindrade att kontakta personen de har ett etablerat kundförhållande till.

Det var emellertid inte personen som Dagens Nyheter AB har ett etablerat kundförhållande till som besvarade samtalet, utan anmälaren. Av underlaget i ärendet framgår att Dagens Nyheter AB när anmälaren svarade i telefonen efterfrågade personen som företaget har ett etablerat kundförhållande till. Det får således anses klart att Dagens Nyheter AB ringde telefonnumret för att nå personen de har ett etablerat kundförhållande till och inte för att nå anmälaren. Det faktum att det var anmälaren som svarade i telefonen ändrar därför inte NIX-nämndens bedömning i ärendet.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.