Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

A. Benson AB

Uttalande 2021-11-24

Dnr 21-118

Anmälare:

En konsument

Motpart:

A. Benson AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

A. Benson AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms den 25 juli 2021 från A. Benson AB (Benson)trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har även uppgett att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Benson har uppgett att de har informerat konsument att man som konsument i samband med köp godkänner företagets integritetspolicy. Benson har även uppgett att de uppmanat konsumenten att avregistrera sig via instruktion i sms-meddelandet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Enligt anmälan så har anmälaren inte lämnat sitt samtycke till att ta emot sms-reklam från Benson. Benson har uppgett att konsumenter i samband med köp godkänner företagets integritetspolicy, men har inte visat hur de har erhållit anmälarens samtycke för den skickade sms-reklamen.

Då det inte är visat att Benson haft anmälarens samtycke innan Benson skickat sms-reklam till anmälaren anser NIX-nämnden att Benson därmed har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies