Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

AB Sappa

Uttalande 2021-12-21

Dnr 21-119

Anmälare:

En konsument

Motpart:

AB Sappa

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämndens beslut:

AB Sappa har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke. AB Sappa har agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen då e-postreklam inte varit försedd med en fungerande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från AB Sappa (Sappa) den 15 september 2021 i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har uppgett att han flera gånger försökt avregistrera sig från Sappas e-postreklam. Han har även uppgett att han har kontaktat Sappa om att deras avregistreringsfunktion inte fungerar då han har mottagit reklam efter att han har försökt spärra sig. Enligt anmälan har Sappa vid kontakt bekräftat att anmälaren förts in i internt spärregister.

Företagets uppgifter

Sappa har uppgett att konsumenter i samband med att de blivit kund hos Sappa har godkänt Sappas allmänna villkor där det framgår att företaget skickar reklam. Sappa har bifogat ett utdrag ur de allmänna villkoren där det framgår i punkt 10.2 vilka personuppgifter Sappa kan komma att behandla samt att det under punkt 10.3 framgår att Sappa kan komma att använda uppgifterna för marknadsföring. Sappa har vidare anfört att kunder har möjlighet att avregistrera sig från utskick men att ett fel upptäcktes på opt-out-länken i e-postreklam i samband med anmälan till NIX-nämnden. Detta fel har enligt Sappa åtgärdats.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Enligt Sappa har samtycke till e-postreklam lämnats i samband med att anmälaren blev kund hos Sappa. Sappa har hänvisat till sina allmänna villkor där det i kapitel 10 framgår hur Sappa kan komma att använda insamlade uppgifter till marknadsföring. Enligt marknadsföringslagen ska samtycke inhämtas för att få skicka e-postreklam. Marknadsföringslagen ska tolkas fördragskonformt, och personuppgiftshantering regleras huvudsakligen i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett samtycke för kommunikation enligt 19 § marknadsföringslagen ska enligt EU-domstolen vara utformat enligt GDPRs krav – i annat fall anses samtycket ogiltigt. Det innebär bland annat att det inte är tillåtet att placera samtycket i avtalstext om det som samtycket rör inte är nödvändigt för avtalets fullgörande.

Vid avtalsingående finns även möjligheten till s.k. soft opt-in (19 § 2 st.). Sappa har dock inte visat att dessa förutsättningar är uppfyllda.

Då något giltigt samtycke inte föreligger och undantagsregeln om soft opt-in inte uppfyllts har Sappa därmed skickat e-postreklam i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Underlaget visar att sådan avregistreringsfunktion har funnits i e-postreklamen men till följd av ett fel inte har fungerat. Sappa bedöms därmed ha agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse e-postreklam med en fungerande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda E-post Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies