Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2021-11-11

Dnr 21-121

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Hi3G AccessAB (Tre) den 8 september 2021 trots att han tydligt motsatt sig detta genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgett att han under flera samtal sagt till uppringaren att han inte är intresserad men att han fortsatt blivit uppringd.

Företagets uppgifter

Tre har uppgett att telefonnumret som angetts i anmälan hör till en enskild firma, vilket kan bekräftas genom abbonentupplysningen www.eniro.se. Tre har bekräftat att de ringt anmälarens nummer i syfte att sälja företagsabonnemang. Tre har vidare uppgett att de inte funnits någon indikation på att den enskilda firman motsatt sig direktreklam. Tre har sammantaget ansett att de agerat i enlighet med marknadsföringslagen och i övrigt enligt god sed avseende direktreklam till konsumenter. Tre har dock efter anmälan tagit bort den enskilda firmans telefonnummer ur Tres register.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Enligt Tres uppgift är anmälarens telefonnummer registrerat på en enskild firma. NIX-nämnden kan efter sökning på en hemsida för abbonentupplysning konstatera att den informationen framgår direkt vid sökning på numret. Enligt NIX-nämndens praxis gäller spärr av telefonnummer i NIX-Telefon konsumenter och NIX-nämnden har undantagit denna spärrverkan för de fall då en anmälare har kontaktats i dennes egenskap av näringsidkare. Då anmälarens telefonnummer efter en sökning verkar vara registrerad på en enskild firma bedömer NIX-nämnden att Tre sannolikt i enlighet med företagets yttrande sökt anmälaren i dennes egenskap av företagare.

Vad gäller att anmälaren till Tre motsatt sig fortsatt kontakt under flera samtal bedömer NIX-nämnden att anmälaren inte har anledning att uppge felaktig uppgift om det, när anmälaren har besvärat sig med att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon samt med att anmäla ett samtal till NIX-nämnden. Det finns dock inget i underlaget som visar att anmälaren tydligt motsatt sig reklam under tidigare samtal. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.