Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verbal AB

Uttalande 2021-12-21

Dnr 21-123

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verbal AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Krav på samtycke för sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas delvis utan åtgärd. Verbal AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke till det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Verbal AB (Verbal) och fått sms-reklam från företaget, trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon samt att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom. Anmälaren har uppgett att hans telefonnummer tidigare varit ett företagsnummer, men att det inte har varit det på flera år vilket han har talat om för Verbal AB. Till anmälan har bifogats ett foto av den anmälda reklamen, som visar två sms-meddelanden där Verbal marknadsför företagsabonnemang.

Företagets uppgifter

Verbal har uppgett att Verbal i huvudsak bedriver försäljning till företag. Verbal har vidare uppgett att anmälarens nummer tidigare har funnits i Verbals system registrerat på ett företag men har spärrats för kontakt den 4 augusti 2020. Numret har av misstag tagits med i ett uttag för en sms-kampanj och en av Verbals återförsäljare har kontaktat anmälaren i tron om att numret är ett företagsnummer. Enligt Verbal har deras återförsäljare inte kontaktat anmälaren via telefonsamtal och har inget sms-svar som visar att anmälaren inte vill bli kontaktad.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Underlaget visar inte att anmälaren har kontaktats av Verbal via telefonsamtal. Denna del av anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte har givit sitt samtycke till det.

Verbal har inledningsvis kontaktat anmälaren i dennes egenskap av företagare. Enligt anmälan är numret inte längre knutet till ett företag. Verbal har även bekräftat att anmälarens nummer förts in i intern spärrlista i augusti 2020 då anmälaren motsatt sig kontakt från Verbal.

Det är ostridigt att anmälaren återkallat sitt samtycke till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Underlaget visar att Verbal till följd av ett misstag har kontaktat anmälaren via reklam-sms efter hans återkallade samtycke. NIX-nämnden bedömer därför att Verbal har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument som inte har lämnat sitt samtycke till det. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.