Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bangerhead AB

Uttalande 2021-11-15

Dnr 21-124

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bangerhead AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en
tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Bangerhead AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
Bangerhead AB har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit obeställd reklam via sms från Bangerhead AB (Bangerhead) den 5 september 2021 trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Enligt anmälan har sms-reklamen saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion då sådan avregistreringsfunktion har funnits i sms-reklamen, men inte har fungerat. Anmälaren har den 29 augusti återkallat sitt samtycke via e-post och fick bekräftelse från Bangerhead att hon skulle avregistreras.

Företagets uppgifter

Bangerhead har beklagat det inträffade och uppgett att de ser allvaret i händelsen. Bangerhead har vidare anfört att de i samband med ett byte av plattform för sms-utskick har upplevt tekniska utmaningar som har medfört att några kunder drabbats av en felaktig avregistreringslänk. Bangerhead har slutligen uppgett att de har tagit till sig av incidenten och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att liknande incidenter inte ska ske i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Enligt anmälan har konsumenten försökt återkalla sitt samtycke till sms-reklam från Bangerhead flera gånger via avregistreringsinstruktionen och manuellt genom kontakt via e-post till företaget. Bangerhead har inte motsatt sig uppgift om det. Underlaget visar därmed att Bangerhead har skickat sms-reklam till konsument i strid med 19 § marknadsföringslagen då detta har gjorts utan samtycke från konsumenten.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Underlaget visar att sådan avregistreringsinstruktion har funnits men har inte fungerat. Vidare har anmälaren uppgett att hon har kontaktat Bangerhead för att avregistrera sig samt har fått bekräftat att hon är avregistrerad. Bangerhead har inte motsatt sig denna uppgift.

Underlaget visar att den anmälda sms-reklamen från Bangerhead har saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion. NIX-nämnden bedömer därmed att Bangerhead har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.