Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente

Uttalande 2021-11-12

Dnr 21-126

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Allente

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 27 september 2021 har blivit uppringd av Allente trots att hon tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgett att hon tidigare har bett Allente att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Allente har motsatt sig uppgift att de begått något fel och menar att deras uppdragstagande callcenter istället ska hållas ansvariga. Allente har uppgett de använder sig av ett callcenter vid telefonförsäljning som förser Allente med material som är matchat mot NIX-registret. Allente har vidare uppgett att anmälaren i det aktuella fallet kontaktats på en säljares eget bevåg då anmälarens sambo fanns med i det godkända materialet. Allente har menat att detta går utanför Allentes policy men att Allente inte har någon möjlighet att spärra Devi Group från att kontakta konsumenter utanför adresslistan. Allente har sammanfattningsvis anfört att de inte bör hållas ansvariga för den enskilde säljarens handling, samt att säljaren i fråga nu är avstängd.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Allente har inte motsatt sig uppgift att anmälaren blivit uppringd, trots spärr i NIX-telefon, av den uppdragstagare som bedriver telefonförsäljning för Allentes räkning. Enligt NIX-nämndens praxis ska det företag som gett i uppdrag åt annat företag att bedriva telefonförsäljning för uppdragsgivarens räkning normalt hållas ansvarig för eventuella överträdelser även om dessa sker från uppdragstagaren.

I förevarande fall har Allente lämnat en rimlig redogörelse för vad som skett. Det har också vidtagits åtgärder till följd av det inträffande. NIX-nämnden anser att det finns skäl att inte hålla Allente ansvarigt för den överträdelse av 21 § marknadsföringslagen som skett.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.